Via Jobcenter

Er du ledig og har været ude af arbejdsmarkedet i en længere periode, og er du i et jobafklaringsforløb, eller fået tilkendt et ressourceforløb, kan du via din sagsbehandler blive tilbudt en mentor og et forløb på Montagen. Forløbet bliver tilpasset dine behov for at støtte dig i at vende tilbage på arbejdsmarkedet, eller i uddannelse.

Horisont

Horisont

Et 12 ugers kursus, som kører onsdag formiddag (kl. 09:00 – 12:00)
Et fællesskab, hvor det fælles referencepunkt er ressourcer, ønsker, drømme og muligheder
12 ugers støtte og hjælp til at forbinde sig til egne ressourcer, ønsker og drømme.
Opgaver fra gang til gang, der styrker og sikre læring og udvikling gennem hele forløbet.
Enkle redskaber og støtte til at omsætte ønsker og drømme til konkrete mål
Alle deltagere udarbejder deres egen inspirationsplan, der retter sig mod at blive en del af arbejdsmarkedet.
Horisont er et visiteret tilbud, hvor du skal visiteres via egen rådgiver.

Mentorsamtale

Mentorsamtale 

Formålet med mentorsamtaler er at hjælpe dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller igang med en uddannelse. 

Samtalerne tager udgangspunkt i dig, din jobplan og dine livserfaringer, og sammen med din mentor, kan du få dannet dig et overblik i dit liv, så det bliver nemmere for dig at se, hvilken retning du har lyst til, og hvad der fanger din motivation. 

Mentorsamtalerne er omdrejningspunktet i dit forløb på Montagen. 

Motion

Motion

Motion er med til at holde 'gang i livet og liv i vores gang'.

Vi har motion tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 11.30. Vi har mulighed for at motionere i vores eget lille motionsrum, i gymnastiksal eller udenfor.

Der tages hensyn til dig og dine behov. 

Naturtur

Naturtur

Hver fredag er der mulighed for at komme ud i naturen og opleve naturens positive og beroligende påvirkning. Vi samarbejder her med naturvejledere fra Naturstyrelsen.

Udover naturens påvirkning er turene med til at træne trygheden i det sociale og give en oplevelse af fællesskab og samhørighed. 

Du tilmeldes naturholdet ved aftale med personalet.

Kultur i Hverdagen

Kultur i hverdagen

Et tilbud til borgere der skal videre i livet og ind i et arbejdsfællesskab og/eller socialt fællesskab.

Som deltager i Kultur i Hverdagen er man med i et 13 ugers forløb der foregår på tværs af følgende kulturinstitutioner; Hjerl Hede, Musikskolen, Naturstyrrelsen og kunstterapi.

Vi starter et nyt hold 3 gange om året. Der er plads til 8 deltagere på et hold, og vi mødes en gang om ugen, tirsdage kl. 8.30 til kl. 12.00

Der er mulighed for at udtrykke sig på en anden måde end det verbale sprog.

At trives i hverdagen og at høre til i et fælleskab er afgørende for at opnå en god mental sundhed.

Klik på nedenstående link, og hør hvad tidligere deltager har fået ud af at deltage i Kultur i Hverdagen.

https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/kultur-skal-fa-langtidsledige-i-job-det-har-givet-habet-tilbage

Læs mere om Kultur i Hverdagen og kontakt muligheder:

https://www.holstebro.dk/kultur-i-hverdagen

Pakkeri

Pakkeri

I pakkeriet pakker vi småting for virksomheder i Holstebro og opland.
Det foregår i individuelt tempo.