Vi samarbejder med

Rådgivningscenter Montagens Venner

Rådgivningscenter Montagens Venner er en forening, som sammen med og for borgere i Holstebro Kommune sætter fokus på socialt samvær og netværksdannelse.

Rådgivningscenter Montagen på Danmarksgade 24 er samlingssted for foreningen og dens aktiviteter.  

Foreningen har desuden til opgave at indsamle og tilvejebringe økonomiske midler. 

Foreningen arbejder for at skabe en platform bestående af frivillige, der har lysten og ressourcerne til, at hjælpe borgerne og skabe netværk på tværs af sociale skel.

Foreningens bestyrelse består af en blanding af borgere og ansatte i Rådgivningscenter Montagen.

Kontakt Rådgivningscenter Montagen hvis du har interesse i at høre mere om ”Vennerne”

 

LVS - landsforeningen af væresteder

LVS tilbyder en lang række aktiviteter og projekter, som involverer brugerne på værestederne og styrker fællesskabet imellem dem.

https://www.vaeresteder.dk/

Tilbud og rådgivnings muligheder

Den Sociale Vejviser er et værktøj til dig, det giver et overblik over de tilbud og rådgivningsmuligheder, der findes til dig, som har brug for hjælp og det kræver ikke en bevilling fra kommunen.

http://www.holstebro.dk/socialvejviser