Om Montagen

Ordet montage kommer fra fransk og betyder at opsætte.

Montage bruges inden for forskellige kunsteriske fremstillinger hvor det betyder at samle, fastgøre og færdiggøre klipning af ofte forskellige artede enheder.

På Rådgivningscenter Montagen er vi optaget af at lave samskabelsesprocesser, hvor alle har ret til så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Vi er interesseret i at møde dig og sammen skabe løsninger sammen på en RAR  måde.

Vi tror på det unikke i hvert menneske og har et fælles afsæt i nedenstående værdier og tilgange. 

Værdier

Vores værdier er:

at skabe forandring på en RAR måde:

Relation med Anerkendelse og Respekt for hinanden.
Det opnår vi, når vi allesammen

 • LYTTER til hinanden
 • er TÅLMODIGE
 • byder VELKOMMEN til nye i huset
 • HILSER med et hej - et nik - et skulderklap
 • rummer, at vi er FORSKELLIGE
 • TALER PÆNT til hinanden
 • SMILER
 • respekterer hinandens GRÆNSER
 • er ÆRLIGE
 • GIVER PLADS til hinanden

 

 

Faglig tilgang

Mental sundhed

Din mental sundhed skal plejes og vedligeholdes. Fuldstændig på samme måde som din fysiske sundhed. Du kan gøre meget for at styrke din mental sundhed, ved at være opmærksom på og prøve at efterleve tre konkrete råd:

 • Gør noget  aktivt
 • Gør noget sammen
 • Gør noget meningsfyldt
Recovery

Recovery

I Center for Socialindsats arbejdes der ud fra Recovery begrebet. 

Recovery betyder at 'komme sig' og er en personlig og individuel process. 

Vi ønsker at understøtte din personlige recovery-proces fra netop der, hvor du står. Det gør vi med forskellige indsatser, som er målrettet dig.

Det handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som du selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå.

Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere at du kommer videre i livet og genfinder ny mening.

Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang, hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes.

I den recovery orienterede tilgang er det dig, som har unik viden om dine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation.

I den recovery orienterede tilgang er fagpersonen/personalet med til at bære troen på, at det er muligt at komme sig, og at vise dig, at der er håb.

KRAM

KRAM

Det dobbelte KRAM

På Montagen arbejder vi ud fra den brede sundhedsfaglige tilgang, som både omfatter en opmærksomhed på dit helbred, samt en opmærksomhed på, hvordan du har det - det positive sundhedsperspektiv. 

HelbredsKRAM står for:

 • Kost  
 • Rygning  
 • Alkohol
 • Motion

SundhedsKRAM står for:

 • Kompetencer  
 • Relationer
 • Accept
 • Mestring