Café

Café Montagen er et åbent gratis tilbud for alle, som kunne ønske sig mere socialt samvær i deres liv, og har lyst til at være med i fællesskaber med andre.

Alle er velkomne - ung eller gammel, høj som lav.

Fyraftenscafe

Fyraftenscafe

Et tilbud til alle der har tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller er på vej dertil.
Vi mødes hver anden onsdag og udveksler erfaring om hvordan det er at være på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Vi vil tage de temaer op som deltagerne finder relevante og byder ind med, eller fastsætte temaer som eks. Gennemgang af lønseddel, forskellige veje til arbejdsmarkedet, fastholdelse til arbejdsmarkedet og andre emner.

Vi mødes den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 til 17.30 i Rådgivningscenter Montagen, Danmarksgade 24.

Efter fyraftenscafé vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning i Montagen, kl.18.00-20.00.


Senest to dage før fysaftenscafé skal man have meldt sig til hos anette.aaby.mogelbjerg@holstebro.dk

Dit liv - stil

Dit liv - stil

Vil du med i en gruppe, hvor vi mødes, og er nysgerrig på hvordan vi hver især har det - og hjælper hinanden med at gøre noget nyt.

Har du tænkt over hvad der gør dig glad?

Hvordan har din krop det?

Hvad med dit psykisk overskud?

Savner du nogen at være sammen med? 

Hvis du ønsker at snakke om sundhed, og om hvordan du har det - er du velkommen i denne gruppe.

Vi mødes hver anden mandag i lige uger kl. 14- 15


 

NADA

NADA café (øreakupunktur)


Vi tilbyder NADA Cafe i gruppeforløb:

Tirsdag og torsdag  kl. 13.00 . Der er ingen tidsbestilling.
Du møder blot op kl.13.00  

Alle kan tåle NADA behandling. Behandlingen består af 3-5 nåle i hvert øre, som skal sidde i øret 45 minutter. Man bør sidde stille og slappe af under behandlingen. Kaffe bør ikke indtages en halv time før og efter NADA.

Information om NADA 


NADA er udviklet i USA, men stammer fra traditionel kinesisk øreakupunktur. Den skaber kontakt til kroppens naturlige selvhelbredende system og hjælper med at genetablere kroppens naturlige balance både fysisk og mental.

 

NADA virker på: 

  • Søvnproblemer/søvnmønstre
  • ​Stress
  • Angst
  • Fysisk uro/rastløshed
  • Psykisk uro/tankemylder
  • Koncentrationsbesvær/hukommelse
  • Vrede og udadreagerende adfærd
  • Misbrug - dæmper abstinenser og stoftrang

 

 

 

 

Kultur i Hverdagen

Kultur i Hverdagen

Et tilbud til borgere der skal videre i livet og ind i et arbejdsfællesskab og/eller socialt fællesskab.

Som deltager i Kultur i Hverdagen er man med i et 13 ugers forløb der foregår på tværs af følgende kulturinstitutioner; Hjerl Hede, Musikskolen, Naturstyrrelsen og kunstterapi.

Vi starter et nyt hold 3 gange om året. Der er plads til 8 deltagere på et hold, og vi mødes en gang om ugen, tirsdage kl. 8.30 til kl. 12.00

Der er mulighed for at udtrykke sig på en anden måde end det verbale sprog.

At trives i hverdagen og at høre til i et fælleskab er afgørende for at opnå en god mental sundhed.

Klik på nedenstående link, og hør hvad tidligere deltager har fået ud af at deltage i Kultur i Hverdagen.

https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/kultur-skal-fa-langtidsledige-i-job-det-har-givet-habet-tilbage

Læs mere om Kultur i Hverdagen og kontakt muligheder:

https://www.holstebro.dk/kultur-i-hverdagen

 

sang

Fællessang


For dig der gerne vil synge. Det kræver ingen forkundskab og det er gratis at deltage.
Fællessang er et fællesskab, hvor alle kan være med. Sang er godt for humøret og dage som er svære, bliver lidt lettere at komme igennem. Sang giver en pause for bekymringer.
Sang forbedrer din vejrtrækning og kropskontakt, og du lærer din stemme bedre at kende.
Det er godt for alle mennesker at synge, uanset om man synger godt eller dårlig. Du er velkommen, som du er, uanset om du har sunget før, eller om det er første gang. Vi synger og lytter til musik. 
Vi mødes og vælger sange sammen, hvilke sange vi har lyst til at synge eller lytte til. Det er både kendt og nyt i alle genrer.

Torsdag kl.14.00

Kreativ værksted

Kreativ værksted


Har du lyst til at bruge og udvikle dine kreative evner og udvikle din kreativitet og fantasi? 

Her er der tid til fordybelse og erfaringsudveksling praktisk og personligt. Der er ingen krav om håndværksmæssig kunnen.

Der er mulighed for at sy, strikke, male, beton støbning mm. At eksperimentere med forskellige aktiviteter indenfor håndens arbejde.

Tirsdage kl. 13.00.
 

 

mad

Mad

Mandag til torsdag er alle velkomne til fælles frokost kl. 12.00. Det koster 15 kr. 

 

Hver onsdag aften er der gratis aftensmad. Vi spiser kl. 18, men du er velkommen fra kl. 16.00 til socialfællesskab.

motion

Motion for alle

Du har mulighed for at deltage i motion hver mandag kl. 13.00. 

Vi har vores eget lille motionsrum til rådighed, og motionen ledes af fysioterapeut. 

Der tages hensyn til dig og dine behov, og du kan træne for dig selv eller sammen i gruppeøvelserne. 

Kultur cafe

Kultur Cafe

Kultur cafe er hver anden mandag i ulige uger kl. 16.00 -20.00.

Kultur cafe er for tidligere deltager af "Kultur i Hverdagen".

Café Montagen arbejder med kunst og kultur som sundhedsfremme. Vi kan derigennem opdage og vække vores følelser, synliggøre nye sider af os selv og finde andre veje at gå som bidrager til vores sociale og mentale trivsel og velbefindende.

 

natur

Naturtur

Hver fredag er der mulighed for at komme ud i naturen og opleve naturens positive og beroligende påvirkning. Vi samarbejder her med naturvejledere fra Naturstyrelsen.

Udover naturens påvirkning er turene med til at træne trygheden i det sociale og give en oplevelse af fællesskab og samhørighed. 

Du tilmeldes naturholdet ved aftale med personalet.

Fredags cafe

FREDAGS CAFE 


Har du lyst til at strikke, hækle, spille spil eller blot at være dig.
Cafe’ med fokus på det sociale
Vi vender ugen der er gået, og ønsker hinanden en god weekend.

Der vil være tema dage efter ønske.

Fredage kl. 10.00-12.00.

Du tilmeldes fredags cafe ved aftale med personalet

Årets gang

Årets gang

Vi kan lide at følge årets rytme og årets traditioner med tilbagevendende begivenheder. Det giver os en god struktur på årets gang og mulighed for at skabe gode oplevelser og minder at tage med hjem.  

Fællesskabet er i centrum, når vi bla afholder Fastelavn, Påskefrokost, Hjortebrølstur, Juleklip og Julefrokost.

Social Anonym Borgerrådgivning

Social Anonym Borgerrådgivning er:


• Hjælpe dig med at læse og forstå budskabet i dine mails/breve fra Holstebro kommune 
• Hjælpe dig med at læse en afgørelse og pege på betydningen for dig
• Guide og vejlede i forbindelse med en skilsmisse
• Vejledning i forbindelse med akut boligmangel
• Guide dig i tilrettelæggelse af dine økonomiske forhold.
Social Anonym Borgerrådgivning kan ikke ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Du vil dog kunne modtage vejledning og rådgivning om, hvordan du kan henvende dig til det etablerede klagesystem.
Hvis du har spørgsmål til boligydelse, børnetilskud og børnefamilieydelse rettes henvendelse til Udbetaling Danmark.
Social Anonym Borgerrådgivning har åbent torsdage mellem kl. 14.30 og 15.30